Luister naar jezelf

Hoe kun je geinteresseerd en open luisteren? Tijdens een gesprek, wanneer je luistert, komen er gedachten op die je afleiden. Hoe zorg je dat je er echt kunt zijn in een gesprek?  

Een waardevol gesprek

Hoe blijf je verbindend in gesprek, ook als waarden botsen? Soms merk je tijdens een gesprek dat de waarden van jou en je gesprekspartner verschillen. Dat kan ongemakkelijk voelen. Er kan een conflict ontstaan, met jezelf en met de ander. 

Houd de regie in een gesprek

Wanneer je de regie in een gesprek houdt, geeft dit jou en je gesprekspartner rust en duidelijkheid. Hoe voorkom je dat een gesprek alle kanten opvliegt en je er geen touw meer aan vast kunt knopen? 

Van koud naar warm luisteren

Hoe kan je een ander het gevoel geven dat hij of zij gehoord en erkent wordt? Onze eigen oordelen, behoeften en angsten kunnen écht luisteren in de weg zitten. Hoe zorg je dat het toch tot een goed contact komt? 

Je inleven in de ander

Hoe kun je een ander echt tot steun zijn, ook in verdrietige of moeilijke situaties? Iemand is somber en vertelt er helemaal doorheen te zitten. Je vindt het lastig om op een helpende manier te reageren. Je vult misschien al snel in voor de ander of je komt met advies. 

Een persoonsgericht gesprek 

Hoe kan je een betekenisvol gesprek voeren zonder direct een advies te (willen) geven? Wanneer iemand om hulp vraagt, wil je het liefst het probleem voor de ander oplossen. Maar help je de ander daar echt mee? 

Stel je grenzen

Je hebt gesprekken die veel energie kosten, soms voel je je zelfs leeggezogen. Hoe ga je er mee om wanneer je gekwetst of geschokt bent door wat er is gezegd? Hoe kun je jezelf beter beschermen zodat je plezier blijft houden in het luisteren?

Aandachtig luisteren

Hoe kom je tot de kern van wat de ander ten diepste beweegt? Je hebt een prima contact met een bezoeker, cliënt of maatje maar het blijft aan de oppervlakte. Er speelt iets dat onbesproken blijft. Hoe stel je de juiste vragen? Wat is het effect van een open of een gesloten vraag?