Aandachtig luisteren

Hoe kom je tot de kern van wat de ander ten diepste beweegt? Je hebt een prima contact met een bezoeker, cliënt of maatje maar het blijft aan de oppervlakte. Er speelt iets dat onbesproken blijft. Hoe stel je de juiste vragen? Wat is het effect van een open of een gesloten vraag? 

Deze en andere vragen worden beantwoord in de training Aandachtig luisteren. Je ontdekt wat het geheim is van een gesprek van-mens-tot-mens. Onder andere door de juiste vragen te stellen, en door samen te vatten, kom je tot de kern van wat voor de ander belangrijk is. Je leert door middel van reflectie, bewustwording van je eigen referentiekader en praktische oefeningen. 

Je bent na deze training beter in staat om zinvolle gesprekken te voeren met personen voor wie jij van betekenis wilt zijn.