Van koud naar warm luisteren

Hoe kan je een ander het gevoel geven dat hij of zij gehoord en erkent wordt? Onze eigen oordelen, behoeften en angsten kunnen écht luisteren in de weg zitten. Hoe zorg je dat het toch tot een goed contact komt? 

Soms kun je niet echt open staan voor de ander omdat je vooral met je eigen situatie bezig bent. Dit noemen we koud luisteren. In deze training leer je erkenning te geven aan de ander. Hiervoor gebruik je de luisterthermometer, daarmee doorloop je vier niveaus: ruimte geven aan de ander om te spreken, erkenning geven aan de inhoud, gevoelens proeven en zonder oordeel de ander aanvaarden. Deze verschillende niveaus oefen je met de andere deelnemers. 

Echt luisteren is een gevende beweging: je geeft erkenning aan de ander. Je laat merken dat je begrijpt wat er in de ander omgaat, dat je de gevoelens hoort die verbonden zijn aan de situatie en wat dit voor de ander betekent. Wanneer je zo warm luistert, voelt de ander zich echt gehoord.