Ben de la Mar

“Een goed gesprek begint met luisteren, en luisteren is een kunst”

Ontdekkingen doen door anders te kijken en onbekende wegen uitproberen, dat is mijn streven met de deelnemers aan onze trainingen. Dit brengt mensen nieuwe mogelijkheden en meer plezier in hun vrijwillige inzet voor hun medemens. 

Ik ben erg geboeid door levensvragen en de daarmee samenhangende levenskijk. Verandering, verlies en afscheid: een mensenleven kan soms zo ingewikkeld worden. Dit vraagt en verdient aandacht. Aandacht voor de vraag 'wat is nu voor mij van echte waarde'. Voor dit levensbeschouwelijk zoeken is in het welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg nauwelijks ruimte. Die ruimte wordt door veel eigentijdse mensen gemist, maar is gelukkig nog wel te vinden. Daar draag ik graag een steentje aan bij door vrijwilligers te trainen in een goed gesprek. Elk goed gesprek begint met luisteren, en luisteren is een kunst.

Als trainer ben ik in de positie om mensen zo een stapje verder te helpen, op een voor hen prettige wijze. Ik ben tevreden wanneer mensen enthousiast op huis aan gaan en ten minste één verkregen handvat of inzicht gaan uitproberen