banner Boek

Wij hebben twee lezingen geselecteerd die inspiratie en inzichten bieden voor verbindend (vrijwilligers)werk. Een lezing is te boeken vanaf 25 personen.

 

Lezing: Het Butterfly-effect van zelfcompassie

Deze lezing gaat over het belang van zelfcompassie bij vrijwilligers.

Door de participatiesamenleving en de vergrijzing, zijn er steeds minder zorgverleners beschikbaar om hulp te bieden aan hen die dit nodig hebben. Vrijwilligers, die bereid zijn deze zorg wel te bieden, hebben daarom een steeds belangrijkere plek in de samenleving. De zwaarte en complexiteit van deze zorg, kan echter leiden tot fysieke en mentale overbelasting van vrijwilligers.

Spreker: Drs. Renate Willems is gepromoveerd op het belang van zelfcompassie bij vrijwilligers. Zij onderzocht of zelfcompassie als persoonlijke hulpbron invloed heeft op het mentaal welbevinden van vrijwilligers. En of een grotere mate van zelfcompassie leidt tot meer compassie naar de cliënten van de vrijwilligers: het Butterfly-effect van zelfcompassie.

 

Lezing: Luisteren en de basis van communicatie

In deze lezing hoort u over de basisregels van communicatie en hoe die zich verhouden tot ‘goed luisteren’.

Heeft u dat ook meegemaakt, zo’n ongemakkelijk moment? Dat u tijdens de pandemie en de 1,5 meter regeling staat te praten met vrienden of kennissen en jullie dan ongemerkt dichterbij elkaar gaat staan? Wanneer u een stapje achteruit zet, voelt dat toch als een afwijzing en dat voelt weer ongemakkelijk.

Dit heeft te maken met de basis van communicatie. Luisteren is een cruciaal onderdeel van communicatie. Om dat te begrijpen helpt het om de basisregels van communicatie te realiseren. De 1,5 meter is een verplichte overtreding van die regel over de persoonlijke ruimte. We communiceren ook met de persoonlijke ruimte om ons heen: in een normale situatie zou deze 1,5 meter afstand houden een teken zijn van desinteresse, een signaal dat men het gesprek wil afronden en door wil lopen.

Zo zijn er nog een aantal regels die we allemaal onbewust gebruiken en zelden tot grote problemen leiden. Denk aan de non-verbale communicatie (gebaren, hoofdbewegingen, kleine reacties) waarmee de beurtwisseling wordt geregeld. Ook die beurtwisseling kan ontregeld raken. Dat gebeurt vooral waar de non-verbale communicatie niet mogelijk is.

Spreker: Dr. Toon Voorham promoveerde in de sociologie en was lector Publieke Gezondheidszorg aan de Hogeschool Rotterdam. Nu zet hij zich in als secretaris van Luistergoud.

 

Lezing aanvragen

Wilt u een lezing op uw locatie? Bijvoorbeeld tijdens een personeelsbijeenkomst of vrijwilligersdag? Onze sprekers geven hun lezing voor groepen v.a. 25 personen. Neem voor meer informatie contact op.

“De twee workshops van Luistergoud hadden een open en veilige sfeer. Onze vrijwilligers gingen naar huis met een hoop nieuwe handvatten voor een goed gesprek, én een goed gevoel.“

Ieke Anker, projectcoördinator Netwerk Nieuw Rotterdam