Luistergoud Fonds zoekt initiatieven in Rotterdam en omgeving met een vergelijkbare doelstelling: echte aandacht voor het verhaal van de medemens. Deze initiatieven willen wij versterken door hen financieel te ondersteunen met een gift. 

Luistergoud komt voort uit de Rotterdamse Luisterlijn (1958) en wil de verbinding tussen mensen versterken door het vermogen om te luisteren in de samenleving te bevorderen. Luistergoud biedt een programma waarin het verhaal van de mens, juist in zijn kwetsbaarheid, centraal staat.
Aanvullend hierop willen we initiatieven met een vergelijkbare doelstelling financieel ondersteunen om zo de impact van onze activiteiten te vergroten. 

Wie komt er in aanmerking?

Non-profit initiatieven:

  • werkzaam in Rotterdam en omgeving;
  • die een rechtspersoon zijn met een ANBI-status;
  • en die met activiteiten de verbinding tussen mensen versterken.

Geen bijdrage is mogelijk voor feesten en catering. Ook geven wij geen bijdrage voor individuele noden.

Een fonds aanvragen

Maximale bijdrage is in beginsel € 4.000 per jaar. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag bepaald.
Bij de aanvraag geldt dat de aanvrager in principe voor de te financieren voorziening geen hulp kan krijgen van de overheid.
De kosten niet reeds zijn uitgegeven en/of er voor de kosten nog geen verplichting is aangegaan.

Het beslistermijn is maximaal 3 maanden. Het bestuur vergadert in maart, juni, september en december over de aanvragen. Wilt u vooraf overleggen of een aanvraag kans op honorering maakt? Dat kan via info@luistergoud.nl.

Een definitieve aanvraag dient vergezeld te zijn van een duidelijke omschrijving waarvoor de aangevraagde bedrag wordt gebruikt en hoe de inzet tegemoet komt aan de doelstelling van Luistergoud. Graag ontvangen wij correspondentiegegevens, statuten en laatste jaarrekening evenals de begroting voor het jaar dat de aanvraag betreft.

Projecten die wij financieel ondersteunden:

Stichting Formaat
Alleen al in Rotterdam leven duizenden mensen zonder geldige papieren, vaak in uitzichtloze situaties. Bij Formaat leren deze ‘ongedocumenteerden’ via theatervormen uitdrukking geven aan hun verhaal. Het kunnen uiten en uitwisselingen van ervaringen versterkt hun onderlinge solidariteit en hun overlevingskracht. Dat ieders verhaal zichtbaar mag worden, is voor hen een geschenk. Voor Formaat gewoon een mensenrecht omdat hun inzet bijdraagt aan menselijke waardigheid. Dit project wordt samen met de Pauluskerk vormgegeven en leidde vorig jaar zelfs tot aansprekend ‘Schaduwtheater’ voor publiek.

Centrum voor levensvragen
Dekking van kosten van een 'train-de-trainer' voor het project dat telefonische groepsgesprekken organiseert. Het biedt mensen vanuit huis straks de mogelijkheid om met anderen te praten en mee te denken over de vragen van het leven van alledag en meer. 

Verborgen schatten 
Na succesvolle ervaringen in Den Haag komt dit project nu ook naar Rotterdam. Met voorleessessies voor groepen kwetsbare ouderen, introduceert ze steeds een nieuw aansprekend thema.

Poverty Escape
Vanaf 2022 kun je in het House of Shame zelf ervaren wat armoede met je doet.

Present  
De stichting slaat ook deze Kerst (2021) weer een brug tussen ‘mensen die willen geven’ en ‘mensen die daarmee geholpen kunnen worden'. In 2020 leverde dit idee veel blije gezichten op!

Wijkvangnetwerk Oude Noorden
Het vangnetwerk (AanEen) biedt een veilige plek waar mensen met minder sterke sociale vaardigheden op een veilige manier sociale contacten kunnen aangaan.In samenwerking met SOL, het Oranjefonds en een bijdrage van Luistergoud wordt dit nu in ook Rotterdam-Noord mogelijk gemaakt.

Dag van de Dialoog 
Initiatief dat mensen in de ‘Kom Erbij’ week (september) uitnodigt tot een goed gesprek, op meerdere plaatsen in Rotterdam

Goud van Noord
Huiskamerproject in Rotterdam-Noord dat een thuis biedt aan mensen die de warmte van sociaal contact goed gebruiken kunnen.

Mara The Group
Migranten jongeren met HIV die elkaar ontmoeten en ondersteunen en samen buiten de deur uitstapjes ondernemen.

“De kunst van het doorvragen is veel meer dan verdiepende vragen kunnen stellen. Dat heb ik in deze workshop ontdekt!”

Nienke van Wijngaarden, Buurtwerker Dordrecht