De filosofie van het luisteren

Wat is luisteren nu écht? In deze verdiepende workshops ontdekken we de betekenis van luisteren.


Wijsheid door ervaren

Hoe leidt de vraag ‘wat is luisteren nu echt’ naar sprankelende inzichten?

Samen gaan we op zoek naar de betekenis van het begrip luisteren. Wanneer mag je je gehoord weten? Wat zijn de voorwaarden voor een goed gesprek? Welke verwachtingen hangen ermee samen? Luisteren heeft vele lagen. Door er met elkaar over in gesprek te gaan, ontdek je hoe je je luistervaardigheid kan verbeteren. En al pratend, oefenen we in het luisteren zelf. Leren door te doen. Met de filosofie als precisiegereedschap gaan we de oppervlakkigheid voorbij. Zo komen we tot meer diepgaande inzichten voor de dagelijkse praktijk.

Aan de orde komen:

  • Gedachtenpatronen herkennen
  • Van discussie naar dialoog
  • Waarden delen

De waarde van het verschil

Hoe leidt een grotere verscheidenheid aan opvattingen tot meer verdieping? 

Hoe leidt een grotere verscheidenheid aan opvattingen tot meer verdieping?

Naarmate er meer meningsverschillen zijn in een gesprek, lijkt het lastiger om een constructief gesprek te voeren. Dat hoeft niet zo te zijn.
Uiteenlopende ideeën kunnen ook een bron van kracht zijn. In contact met de ander, ontdek je niet alleen die ander, maar ook waar je zelf voor staat. Wat schuilt er achter je opvattingen en waar zitten die je in de weg? Verschil in inzicht wordt zo niet lastig, maar verrijkend. In een goed gesprek ervaar je hoe dit werkt en hoe je dit zelf kan toepassen: voor jou, voor je gesprekspartners en voor het team waarin je werkt.

Aan de orde komen:

  • Het ontdekken van onbewuste aannames en denkpatronen
  • Een verkenning van andere mogelijkheden in het eigen denken
  • De waarde van andersdenkenden 

Wilt u een workshop voor uw vrijwilligers reserveren?

  • De workshops worden als fysieke bijeenkomst maar ook in een Zoom-variant aangeboden;
  • De workshop kunt u voor drie of zes uur reserveren;
  • Het minimum aantal deelnemers is 8 en het maximum 12 mensen per workshop.

Deze workshops worden gratis aangeboden, maar zijn niet zonder kosten. Daarom vragen wij u serieus om te gaan met het aantal deelnemers dat per groep is vereist. Waarom de workshops gratis worden aangeboden leest u hier.

Wilt u meer informatie over de workshops of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact met ons op. 

Bekijk hier ons complete aanbod 'Workshops op locatie'

“De kunst van het doorvragen is veel meer dan verdiepende vragen kunnen stellen. Dat heb ik in deze workshop ontdekt!”

Nienke van Wijngaarden, Buurtwerker Dordrecht