Anke Verkade

‘’Met respect kijk ik naar de kennis en ervaring die Luistergoud en haar voorloper Sensoor ZHZM hebben opgebouwd.’’

Lieke Steinmeijer

’Dat er recht wordt gedaan aan mensen met pech, daar zit ten diepste mijn motivatie.’’

Toon Voorham

’Steeds meer mensen gaan een 'echt gesprek' weer waarderen. En dat begint met goed luisteren.’’

Els van Dam

‘’Dat er iemand is die je erkenning geeft en echt naar je luistert, biedt troost en maakt dat je verder kunt.’’ 

Annejet Lieshout

’Samen met de andere bestuursleden werk ik met plezier aan het opbouwen en verankeren van Luistergoud.’’

"Het is een verrijking voor me om samen met anderen allerlei gedichten te bespreken. Soms krijg je andere inzichten en ideeën, waar je zelf niet aan gedacht hebt. Heel leuk en leerzaam. Ik geniet er altijd weer van!"

Ineke van Bochhove