Anke Bosma

‘’Met respect kijk ik naar de kennis en ervaring die Luistergoud en haar voorloper Sensoor ZHZM hebben opgebouwd.’’

Rol bij luistergoud: penningmeester
Huidige functie(s): directeur van Welzijn en Zorg organisatie Mee/Vivenz Drechtsteden

Motivatie:
Met respect kijk ik naar de kennis en (trainings) ervaring die Luistergoud en haar voorloper Sensoor ZHZ, hebben opgebouwd rondom ‘echt luisteren door vrijwilligers’.

Bestuurlijk vind ik het mooi om bij te dragen aan het verder brengen van het gedachtengoed en zelf steek ik ook het nodige op door te luisteren tijdens onze vergaderingen/bijeenkomsten. Dat is altijd weer inspirerend en dat wens ik iedereen toe die zich vrijwillig inzet voor onze samenleving.

“De twee workshops van Luistergoud hadden een open en veilige sfeer. Onze vrijwilligers gingen naar huis met een hoop nieuwe handvatten voor een goed gesprek, én een goed gevoel.“

Ieke Anker, projectcoördinator Netwerk Nieuw Rotterdam