Jolanda Padding

“Contact zorgt voor verbinding en verbinding zorgt voor zingeving”

Relevante opleiding:
HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (agoog in de GGZ)
Kwartiermaken bij sociaal isolement; 
Cursus Voice Dialogue, DISC;
Intervisiebegeleiding, Krachtwerk.

Relevante werkervaring:
Trainer/begeleider vrijwilligers Luisterlijn
Maatschappelijk werker Leger des Heils 
Ambulant- en woonbegeleider GGZ; maatschappelijk werker crisisopvang

Motivatie:

Het mooie aan het trainen van vrijwilligers vind ik dat ze zeer gemotiveerd zijn. Ze hebben een intrinsieke behoefte om te leren. Tegelijkertijd kan ik ook van hén leren, omdat zij zelf vanuit allerlei verschillende achtergronden bij het vrijwilligerswerk terecht zijn gekomen.

In mijn  workshops leg ik communicatie onder een vergrootglas en maak ik het effect hiervan inzichtelijk. Vooraf verdiep ik mij in het thema en ontwerp ik een werkvorm die past bij de deelnemers. Tijdens de bijeenkomst stimuleer ik reflectie en help ik om inzicht te verkrijgen in ieders eigen motivatie, behoefte, mogelijkheden en beperkingen. Er is interactie en ruimte voor een lach en een traan. Zo ontstaat er echt contact. Contact zorgt voor verbinding en verbinding zorgt voor zingeving. Na afloop hebben de deelnemers iets om over na te denken, met elkaar te bespreken, uit te proberen of een volgende stap te zetten.

Het raakt mij als deelnemers aangeven dat zij zich veilig hebben gevoeld in de groep, waardoor er veel openheid was. Door die openheid neemt de kans toe om écht iets te leren. Wanneer ik daar de juiste randvoorwaarden voor heb geleverd, ben ik tevreden.

 

"Dankzij de training van Luistergoud hebben vrijwilligers handzame tools gekregen en een bewustwordingsproces doorgemaakt op het gebied van communicatie."

Monique, organisator workshops voor vrijwilligers, Pijnacker-Nootdorp