Poëziegroep rond de vragen van het leven

Poeêziegroep postPoëzie is bij uitstek een manier om stil te staan bij de vragen van het leven. Gedichten vertragen onze gedachten en geven focus aan onze aandacht. In september zijn twee poëziegroepen op Zoom van start gegaan. Voor de maandelijkse poeziegroep op de dinsdagavond zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich daarvoor aanmelden. Kennis van poëzie is niet belangrijk, wel dat u open staat voor het ervaren ervan. 

Maandelijks is er een bijeenkomst van anderhalf uur waarin via de methode ‘close reading’, eigenlijk ‘slow reading’, gedichten worden gelezen. Een gedicht wordt eerst hardop voorgelezen. Dan kijken naar wat door de dichter wordt gezegd en uitgedrukt, vaak nog eens geaccentueerd door de gekozen vorm van het gedicht. Tenslotte wisselen we met elkaar uit wat de betekeniskracht van het gedicht is voor onszelf.

Wanneer en waar
De dinsdagavondgroep, waar nog plaatsen voor vrij zijn, is onder leiding van Lieke Steinmeijer.
De online bijeenkomsten zijn gepland op:

5 oktober 2021
2 november 2021
7 december 2021
4 januari 2022

Ook in de donderdagavondgroep, onder leiding van Ben de la Mar, zijn nog plaatsen vrij. Deze bijeenkomsten zijn gepland op: 

21 oktober 2021
18 november 2021
16 december 2021


U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via: info@luistergoud.nl