Filmgesprekken

Houd je van gesprekken met diepgang? Samen naar een film kijken en vervolgens nabespreken zorgt voor inspirerende gesprekken. Met apparatuur én inhoudelijke ondersteuning helpen we je op weg naar een eigen filmclub.

Het gesprek

Aan de hand van vragen, verdiep je met medefilmliefhebbers het gesprek over de film en de bijbehorende levensvragen. Samen krijg je meer inzicht in en begrip voor verschillende levensovertuigingen.

Praktisch

Wij stellen gratis een beamer en projectiescherm beschikbaar. Wij doen filmsuggesties en gesprekssuggesties aan de hand en helpen je op weg. Je stelt je huiskamer beschikbaar voor je filmgroep. Bhalve versnaperingen zijn er voor jou geen kosten aan verbonden
Op dit moment draaien er drie groepen die met hulp van Luistergoud zijn opgestart. Zij komen gemiddeld eenmaal per zes weken bijeen. De ervaring leert dat 6 deelnemers het minimum en 12 deelnemers het maximum is om een goed filmgesprek te voeren. Om de beurten brengen de leden een film in en leiden de avond.

De apparatuur (beamer e.d.) wordt opgehaald bij één van de andere groepen, net als zij weer bij jou de apparatuur afhalen. Een Luistergoud-medewerker is per telefoon beschikbaar voor voor- en naoverleg en coördineert de uitwisseling.

Wil je een filmclub oprichten? Neem contact met ons op.