Irene Gruppelaar

“Vertrouwen is een voorwaarde om jezelf open te stellen en te ontwikkelen”

Mijn taak als trainer is om mensen uit te nodigen in veiligheid te leren. Van mij maar zeker ook van henzelf en mede-deelnemers. Hiervoor is vertrouwen nodig. Dit is een voorwaarde om uzelf open te stellen, uit uw comfortzone te komen en u te ontwikkelen.

Ik werk vanuit gelijkwaardigheid en sluit aan bij de dagelijkse praktijk van de vrijwilligers. Ik focus me op de aanwezige potentie in iemand zelf én in de groep. Het is een uitdaging wanneer de leervragen binnen een groep erg uiteen liggen. Mijn stijl van trainen is een combinatie van diepgang en luchtigheid. Met positieve energie, aandacht en humor kan ik professioneel nabij zijn. Het motiveren van vrijwilligers vind ik mooi. Hier is ruimte voor nodig: de ander erkennen met een open houding en tegelijkertijd de kaders helder communiceren.

Ik voel me voldaan als er verbinding was in de groep en mensen ‘rijker’ naar huis gaan door leerervaringen: inzicht, vaardigheden, kennis en (zelf)vertrouwen.