Luistergoud Fonds

Luistergoud Fonds zoekt initiatieven in Rotterdam en omgeving met een vergelijkbare doelstelling: echte aandacht voor het verhaal van de medemens. Deze initiatieven willen wij versterken door hen financieel te ondersteunen met een gift. 

Luistergoud komt voort uit de Rotterdamse Luisterlijn (1958) en wil de verbinding tussen mensen versterken door het vermogen om te luisteren in de samenleving te bevorderen. Luistergoud biedt een programma waarin het verhaal van de mens, ook in zijn kwetsbaarheid, centraal staat.
Aanvullend hierop willen we initiatieven met een vergelijkbare doelstelling financieel ondersteunen om zo de impact van onze activiteiten te vergroten. 

Wie komt er in aanmerking?

Non-profit initiatieven:
- werkzaam in Rotterdam en omgeving;
- die een rechtspersoon zijn met een ANBI-status;
- en die met activiteiten de verbinding tussen mensen versterken.

Geen bijdrage is mogelijk voor feesten en catering. Ook geven wij geen bijdrage voor individuele noden.

Een fonds aanvragen

Maximale bijdrage is in beginsel € 5.000 per jaar. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag bepaald.
Bij de aanvraag geldt dat de aanvrager in principe voor de te financieren voorziening geen hulp kan krijgen van de overheid.
De kosten niet reeds zijn uitgegeven en/of er voor de kosten nog geen verplichting is aangegaan.

Het beslistermijn is maximaal 3 maanden. Het bestuur vergadert in maart, juni, september en december over de aanvragen. Wilt u vooraf overleggen of een aanvraag kans op honorering maakt? Dat kan via info@luistergoud.nl.

Een definitieve aanvraag dient vergezeld te zijn van een duidelijke omschrijving waarvoor de aangevraagde bedrag wordt gebruikt en hoe de inzet tegemoet komt aan de doelstelling van Luistergoud. Graag ontvangen wij correspondentiegegevens, statuten en laatste jaarrekening evenals de begroting voor het jaar dat de aanvraag betreft.

Toegekende fondsen:

Stichting Formaat geeft mensen zonder papieren een stem.
Alleen al in Rotterdam leven duizenden mensen zonder geldige papieren, vaak in uitzichtloze situaties. Bij Formaat leren deze ‘ongedocumenteerden’ via theatervormen uitdrukking geven aan hun verhaal. Het kunnen uiten en uitwisselingen van ervaringen versterkt hun onderlinge solidariteit en hun overlevingskracht. Dat ieders verhaal zichtbaar mag worden, is voor hen een geschenk. Voor Formaat gewoon een mensenrecht omdat hun inzet bijdraagt aan menselijke waardigheid.Dit project wordt samen met de Pauluskerk vormgegeven en leidde vorig jaar zelfs tot aansprekend ‘Schaduwtheater’ voor publiek.