Communities

Wij versterken begrip tussen mensen door het initiëren en/of ondersteunen van 'communities': lerende gemeenschappen rond waardevolle levensthema’s. Dit kan op verschillende manieren: technisch, inhoudelijk of praktisch. 

 

Voorbeelden van communities:

- We verzorgen vanaf januari 2021 op zoom een poëziegespreksgroep. Deze groep is inmiddels volgeboekt. In september 2021 start een nieuwe bijeenkomst. U kunt zich daarvoor alvast aanmelden;
- Samen met ‘De dag van de dialoog’ zetten we ons in om in samenwerking met musea culturele dialogen te organiseren.
- Samen met Coalitie Erbij Rotterdam zijn we een lerende gemeenschap gestart rond het filosofieboek ‘Het goede leven en de vrije markt’. Deze groep is inmiddels volgeboekt, maar u kunt zich aanmelden voor een groep die bij voldoende deelnemers start in september;
- Wij initiëerden eerder TerugspeelTheatergroep Rotterdam, een Leesclub en een Filmclub. Deze gemeenschappen draaien inmiddels zonder onze bemoeienis en wij ondersteunen hen nog slechts met faciliteiten.

Heeft u een goed idee voor een lerende gemeenschap? Wilt u zich aanmelden voor een community? Wij denken en helpen graag mee! Neem contact op.