Anke Verkade

‘’Met respect kijk ik naar de kennis en ervaring die Luistergoud en haar voorloper Sensoor ZHZM hebben opgebouwd.’’

Rol bij luistergoud: penningmeester
Huidige functie(s): directeur van Welzijn en Zorg organisatie Mee/Vivenz Drechtsteden

Motivatie:
Met respect kijk ik naar de kennis en (trainings) ervaring die Luistergoud en haar voorloper Sensoor ZHZ, hebben opgebouwd rondom ‘echt luisteren door vrijwilligers’.

Bestuurlijk vind ik het mooi om bij te dragen aan het verder brengen van het gedachtengoed en zelf steek ik ook het nodige op door te luisteren tijdens onze vergaderingen/bijeenkomsten. Dat is altijd weer inspirerend en dat wens ik iedereen toe die zich vrijwillig inzet voor onze samenleving.

“De kunst van het doorvragen is veel meer dan verdiepende vragen kunnen stellen. Dat heb ik in deze workshop ontdekt!”

Nienke van Wijngaarden, Buurtwerker Dordrecht