Jaarlijkse Aandachtslezing

Hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving?
Experts verkennen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken de begrippen maatschappij en aandacht op hun samenhang en betekenis. 

De eerstvolgende Aandachtslezing is op 11 november 2021 met Damiaan Denys: 'Waarom zijn we gelukkig én depressief?'. Wilt u een vrijkaartje voor de Aandachtslezing 2021? Meldt u hier aan voor onze online nieuwsbrief die maximaal twee keer per jaar verschijnt. U ontvangt tijdig de code voor een gratis kaartje. 

Eerdere lezingen beluisteren:

Dirk de Wachter: De kunst van het ongelukkig zijn

Evelien Tonkens: Vrijwilligerswerk in de participatiesamenleving

Prof. dr. Anja Machielse: Moderne kwetsbaarheid

Prof. dr. Harry Kunneman: Trage Vragen

Prof. dr. Govert Buijs: Zorg en Welzijn herijkt  (download)

Prof. dr. Harry Kunneman: Trage Vragen (download)

Prof. dr. Andries Baart: Aandacht en presentie (download)

Ben de la Mar: De eigenheid van het relationeel vrijwilligerswerk (video)