Anke Verkade

‘’Met respect kijk ik naar de kennis en ervaring die Luistergoud en haar voorloper Sensoor ZHZM hebben opgebouwd.’’

Lieke Steinmeijer

’Dat er recht wordt gedaan aan mensen met pech, daar zit ten diepste mijn motivatie.’’

Toon Voorham

’Steeds meer mensen gaan een 'echt gesprek' weer waarderen. En dat begint met goed luisteren.’’

Els van Dam

‘’Dat er iemand is die je erkenning geeft en echt naar je luistert, biedt troost en maakt dat je verder kunt.’’ 

Annejet Lieshout

’Samen met de andere bestuursleden werk ik met plezier aan het opbouwen en verankeren van Luistergoud.’’

"Ik heb het onderscheid geleerd tussen probleemgericht en persoonsgericht vragen stellen. Nu ben ik mij ervan bewust hoe waardevol een luisterend oor kan zijn voor de ander."

José, deelnemer workshop vrijwilligerswerk Gouda